Polityka RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, że administratorem podanych przez  Panią/Pana danych osobowych:

 • 3Qcode Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),

zwany dalej łącznie administratorem.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. 3Qcode Sp. z o.o. odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważniane przez Współadministratorów – będą to pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Wspóladministratorów,
 • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
 • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 • W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.(tzn. że systemy informatyczne Trecom nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

 • Listownie:
  3Qcode Sp. z o.o.
  Czyżewska 10
  02-908 Warszawa
 • E-mailowo, na adres:
  rodo@3Qcode.com
 • Telefonicznie:
  numer telefonu: 690-677-811
We create software that adds business value